Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: 2 czerwca 2016

Prawo cywilne

Zajmujemy się wszystkimi sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego - prowadzimy m.in. sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze, o podział majątku, o zasiedzenie, sprawy spadkowe, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o uznanie spadkobiercy za niegodnego, sprawy o...

Read More

Prawo karne

Obrona w sprawach karnych i reprezentacja pokrzywdzonych to niezwykle istotny obszar działalności Kancelarii. Doświadczenie zdobyte w toku setek procesów karnych i postępowań przygotowawczych pozwala na wnikliwą analizę stanu faktycznego i profesjonalne skonstruowanie linii obrony...

Read More

Prawo rodzinne

Praktyka zespołu Kancelarii w zakresie spraw rodzinnych poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Biorąc pod uwagę delikatny charakter spraw tego rodzaju, połączenie zaufania, poufności i zrozumienia pozwala na wolne od emocji dążenie do ochrony interesów klienta, zwłaszcza w tak t...

Read More

Prawo gospodarcze

Wieloletnia współpraca z Przedsiębiorcami pozwala na profesjonalne reprezentowanie stron przed sądami gospodarczymi we wszystkich rodzajach spraw, a także zastępstwo podmiotów gospodarczych przed sądami rejestrowymi i doradztwo przy zawieraniu umów, jak również ich wykonaniu i doc...

Read More

Prawo administracyjne

Z biegiem lat gałąź prawa administracyjnego stała się bardzo ważnym elementem praktyki Kancelarii. Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, przed sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmujemy się między innymi sporz...

Read More

Prawo pracy

Prowadzimy wszelkie sprawy pracownicze, doradzamy zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Obecne realia społeczno-gospodarcze, czasy umów śmieciowych i zwolnień grupowych sprawiły, że sprawy ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych stanowią istotny element naszej działalności. Z...

Read More

...

Read More