Blog adwokacki

Czy aby na pewno wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczenia?

 

Wydawać by się mogło, że kwestia poruszona w tytułowym pytaniu jest dość prosta – zgodnie z wykładnią literalną zawartą w przepisie art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego, skoro bieg przedawnienia zostaje przerwany przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, to wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ze swej natury winien każdorazowo bieg przedawnienia roszczenia przerywać.

Sprawa nie jest jednak tak oczywista, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z kilkoma następującymi po sobie wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej. Czy wówczas – jeżeli powód, mimo możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego i wytoczenia powództwa, występuje z kilkoma wnioskami, o których mowa, tylko po to, by bieg przedawnienia został przerwany, to czy każdy z nich wywołuje zamierzony skutek? Sytuacja taka zdarza się w praktyce bardzo często. Strony, zwlekając z wystąpieniem na drogę procesu cywilnego, uiszczając niską opłatę sądową od każdego z wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, liczą na to, że do przedawnienia roszczeni...

Czytaj więcej