Blog adwokacki

Co możesz zrobić, gdy zostaniesz zatrzymany/zatrzymana?

Wiele osób zapewne uważa, że zatrzymanie wygląda tak jak w amerykańskich filmach a kontakt z adwokatem jest bezproblemowy. Nic bardziej mylnego.

Jeśli Cię zatrzymano, zachowaj spokój. Pamiętaj, funkcjonariusze Policji wykonują swoją pracę. Jeśli nawet uważasz, że naruszane są Twoje prawa, to nie będziesz egzekwować ich przecież przed osobą, która dokonuje zatrzymania. Nie prowokuj Policjantów, wykonuj ich polecenia, na tym etapie agresywna czy też wroga postawa może Ci tylko zaszkodzić.

W ostatnim czasie często napotykamy zapytania dotyczące obowiązków funkcjonariuszy w stosunku do osób zatrzymanych oraz o prawa osób, które zostały zatrzymane. Czy policja może Cię zatrzymać z uwagi na udział w proteście lub marszu albo innej formie publicznego wyrażania swoich poglądów? Co zrobić, gdy już zostaniesz zatrzymany/zatrzymana? Czy masz prawo do kontaktu z adwokatem?

Niewątpliwie, zatrzymanie – niemal dla każdego jest czynnością stresującą, którą pamięta się czasem nawet do końca życia. Niestety, praktyka dokonywania zatrzymań często odbiega od standardów, jakie powinny zostać...

Czytaj więcej

Czy aby na pewno wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczenia?

 

Wydawać by się mogło, że kwestia poruszona w tytułowym pytaniu jest dość prosta – zgodnie z wykładnią literalną zawartą w przepisie art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego, skoro bieg przedawnienia zostaje przerwany przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, to wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ze swej natury winien każdorazowo bieg przedawnienia roszczenia przerywać.

Sprawa nie jest jednak tak oczywista, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z kilkoma następującymi po sobie wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej. Czy wówczas – jeżeli powód, mimo możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego i wytoczenia powództwa, występuje z kilkoma wnioskami, o których mowa, tylko po to, by bieg przedawnienia został przerwany, to czy każdy z nich wywołuje zamierzony skutek? Sytuacja taka zdarza się w praktyce bardzo często. Strony, zwlekając z wystąpieniem na drogę procesu cywilnego, uiszczając niską opłatę sądową od każdego z wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, liczą na to, że do przedawnienia roszczeni...

Czytaj więcej