Hi, How Can We Help You?

Prawo administracyjne

2200x900

Prawo administracyjne

Z biegiem lat gałąź prawa administracyjnego stała się bardzo ważnym elementem praktyki Kancelarii. Reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej, przed sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmujemy się między innymi sporządzaniem skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także  odwołań od decyzji organów administracji publicznej oraz wieloma innymi sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, których nie sposób tu wymienić.