Hi, How Can We Help You?

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Zajmujemy się wszystkimi sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego – prowadzimy m.in. sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze, o podział majątku, o zasiedzenie, sprawy spadkowe, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o uznanie spadkobiercy za niegodnego, sprawy o zachowek, sprawy o wykonanie zobowiązań wynikających z umów (w tym umów przedwstępnych), sprawy o unieważnienie umowy, sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne, sprawy związane z odwołaniem darowizny, a także sprawy dotyczące roszczeń wynikających z umów, m.in. umów sprzedaży, umów najmu, umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów zlecenia, umów leasingu i wielu innych. Kancelaria zajmuje się także sprawami z zakresu prawa rzeczowego, prawa nieruchomości i prawa spółdzielczego oraz  lokalowego – w tym sprawami o eksmisję. Pomagamy również w egzekucji przysługujących należności.

1