Hi, How Can We Help You?

Prawo karne

Prawo karne

Obrona w sprawach karnych i reprezentacja pokrzywdzonych to niezwykle istotny obszar działalności Kancelarii. Doświadczenie zdobyte w toku setek procesów karnych i postępowań przygotowawczych pozwala na wnikliwą analizę stanu faktycznego i profesjonalne skonstruowanie linii obrony bądź oskarżenia w oparciu o kompleksową analizę przepisów nawet w sytuacjach “bez wyjścia”. Zajmujemy się także sprawami o wykroczenia, sprawami z zakresu prawa karnego gospodarczego i wykonawczego.

1