Hi, How Can We Help You?

Prawo pracy

Prawo pracy

Prowadzimy wszelkie sprawy pracownicze, doradzamy zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Obecne realia społeczno-gospodarcze, czasy umów śmieciowych i zwolnień grupowych sprawiły, że sprawy ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych stanowią istotny element naszej działalności. Zajmujemy się sprawami sądowymi, a także postępowaniami przed organami  ubezpieczeniowymi i rentowymi oraz innymi sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapewniamy profesjonalne doradztwo w sprawach związanych m.in. z rozwiązaniem stosunku pracy, zarówno za wypowiedzeniem jak i bez wypowiedzenia, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypowiedzeniami zmieniającymi i wielu innych.

1