Hi, How Can We Help You?

Jacek Wrocławski

Jacek Wrocławski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1985 roku. Zdobywał swą wiedzę prawniczą pod okiem jednych z najwybitniejszych postaci świata prawniczego, takich jak m.in. Zygmunt Ziembiński, Zbigniew Radwański cz...

Read More

Jan Wrocławski

Jan Wrocławski  ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2012 roku, podczas których był wielokrotnym stypendystą za wyniki w nauce. Uczestniczył w seminarium magisterskim pod kierunkiem dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ. Po u...

Read More

Jan Wrocławski1

 

Doświadczenie zawodowe

Jan Wrocławski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2012 roku, podczas których był wielokrotnym stypendystą za wyniki w nauce. Uczestniczył w seminarium magisterskim pod kierunkiem dr hab. Włodzimierza...

Read More