Prawo cywilne

Zajmujemy się wszystkimi sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego - prowadzimy m.in. sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze, o podział majątku, o zasiedzenie, sprawy spadkowe, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o uznanie spadkobiercy za niegodnego, sprawy o zachowek, sprawy o wykonanie zobowiązań wynikając...

Czytaj więcej

Prawo karne

Obrona w sprawach karnych i reprezentacja pokrzywdzonych to niezwykle istotny obszar działalności Kancelarii. Doświadczenie zdobyte w toku setek procesów karnych i postępowań przygotowawczych pozwala na wnikliwą analizę stanu faktycznego i profesjonalne skonstruowanie linii obrony bądź oskarżenia w oparciu o kompleksową analizę p...

Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Praktyka zespołu Kancelarii w zakresie spraw rodzinnych poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Biorąc pod uwagę delikatny charakter spraw tego rodzaju, połączenie zaufania, poufności i zrozumienia pozwala na wolne od emocji dążenie do ochrony interesów klienta, zwłaszcza w tak trudnych dla niego sytuacjach życiowych.

Czytaj więcej

Prawo gospodarcze

Wieloletnia współpraca z Przedsiębiorcami pozwala na profesjonalne reprezentowanie stron przed sądami gospodarczymi we wszystkich rodzajach spraw, a także zastępstwo podmiotów gospodarczych przed sądami rejestrowymi i doradztwo przy zawieraniu umów, jak również ich wykonaniu i dochodzeniu roszczeń. Zajmujemy się także sprawami wy...

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Z biegiem lat gałąź prawa administracyjnego stała się bardzo ważnym elementem praktyki Kancelarii. Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, przed sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmujemy się między innymi sporządzaniem skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyj...

Czytaj więcej

Prawo pracy

Prowadzimy wszelkie sprawy pracownicze, doradzamy zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Obecne realia społeczno-gospodarcze, czasy umów śmieciowych i zwolnień grupowych sprawiły, że sprawy ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych stanowią istotny element naszej działalności. Zajmujemy się sprawami sądowymi, a także postępowan...

Czytaj więcej