Skip to content

adwokat Jacek Wrocławski: +48 602 647 464       adwokat Jan Wrocławski: +48 608 603 363      adwokat Zofia Wrocławska-Dąbrowska: +48 696 749 670

Social Media

Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci1 week ago
Czy unieważnienia kredytów frankowych będą szybsze❓

Wśród Klientów w dalszym ciągu obserwujemy spore zainteresowanie dotyczące prowadzenia spraw o unieważnienie kredytów frankowych.

Niedawno wydana uchwała przez Sąd Najwyższy z dnia 25 kwietnia 2024 roku nie tylko potwierdza, że frankowicze posiadają silne argumenty do podważenia zawartych przez siebie umów o kredyt frankowy przed Sądem, ale daje nadzieję na szybsze rozstrzyganie spraw frankowych przez Sądy.

Co konkretnie wskazano w tej uchwale? W skrócie stwierdzono, że:

1. Jeśli umowa zawiera niedozwolone klauzule, to można orzec jej nieważność. Nie można natomiast jej uzupełnić np. kursem średnim NBP

2. Roszczenia ze strony banków o zwrot kapitału kredytu rozpoczynają bieg przedawnienia od momentu, w którym konsument powołał się na nieważne postanowienia umowy kredytu

3. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, jak również waloryzacja, nie należą się ani bankowi, ani konsumentowi

Uchwała jest bez wątpienia korzystna dla frankowiczów, choć wiele z jej postanowień znalazło już wyraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Jej intencją miało być, jak wskazuje wielu komentatorów, upewnienie składów sędziowskich w wydawaniu korzystnych rozstrzygnięć dla konsumentów, pokrzywdzonych działaniami banku.

#adwokatszamotuły #kredytfrankowy #unieważnieniekredytu
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci2 weeks ago
Rozwód bez procesu sądowego?!

Ostatnimi czasy pojawiła się informacja o planowanych zmianach przepisów prawa - otóż, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód będzie możliwe bez przeprowadzania długotrwałego postępowania przed sądem 🙂

Pomijając fakt, że nawet w przypadku zgodności stron co do rozwiązania małżeństwa i niekwestionowanego przez strony stanu faktycznego, długotrwałość postępowania rozwodowego wynika głównie z niewydolności systemu sądowego per se.. ⏰

W artykułach prasowych pojawia się pogląd o przewlekłości postępowań, jednak wydaje się, że chodzi bardziej o nadmierne obciążenie sądów sprawami rozwodowymi, w których nie ma sporu👍

Z tej przyczyny, pojawiły się inicjatywy zmian przepisów - rozwód bez orzekania o winie będzie zapewne wkrótce możliwy do przeprowadzenia przed notariuszem bądź kierownikiem urzędu stanu cywilnego.. Czy to dobry kierunek, czas pokaże, nie budzi jednak wątpliwości, że często strony nie zdają sobie sprawy ze swych uprawnień i obowiązków, a doświadczenie w prowadzeniu takich spraw może mieć tutaj zasadnicze znaczenie.. 💪

Zachęcamy więc do kontaktu, często nawet sprawa ,,oczywista" powinna być poprzedzona analizą praw i obowiązków jakie mogą Państwu przysługiwać, a planowana zmiana przepisów utwierdza nas w przekonaniu, że nie warto tak doniosłych kwestii zaniedbywać, niezależnie, kto będzie orzekał o rozwiązaniu małżeństwa.

Życzymy Państwu miłego weekendu.. 🙂
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci3 weeks ago
Kilka dni temu, dzięki staraniom naszego zespołu, Klienci uzyskali pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie o tzw. zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli. Sąd I instancji zasądził na rzecz naszych Klientów ponad 100 000,00 złotych, tytułem zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowej. Budowę sieci musieli wykonać powodowie, bowiem pozwana spółka, mimo takiego obowiązku, się od tego uchylała.

Wyrok jest nieprawomocny.
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci1 month ago
Dzisiejszy wpis dedykujemy nie tylko miłośnikom motoryzacji, ale wszystkim kierowcom 🚗

Mówi się, że każdy kierowca prędzej czy później będzie uczestnikiem kolizji drogowej, stłuczki, wypadku. Nie budzi wątpliwości, że nawet jeśli bezpośrednio nie weźmie udziału w takim zdarzeniu, z pewnością zależeć powinno mu na zabezpieczeniu swych interesów – zarówno poprzez zadbanie o odpowiednią historię pojazdu, jego bezwypadkowość, dobre ubezpieczenie.. Ale po kolei 🙂

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu karnego, kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Może dziwić, dlaczego przywołujemy przepisy prawa karnego 🧐

Często sprzedawcy w ogłoszeniach sprzedaży samochodów, wskazują, że auto jest bezwypadkowe, ale kiedy okazuje się inaczej, tłumaczą się, że pojazd po prostu nie brał udziału w wypadku w rozumieniu przytoczonego powyżej przepisu! Oczywiście, w procesie sądowym mamy sposoby na takie tłumaczenie 👍

Co więcej - ubezpieczenie OC sprawcy – a jest ono obowiązkowe - często umożliwia nam skuteczne dochodzenie roszczeń, nawet gdy sam sprawca jest niewypłacalny. Klienci nierzadko są zaskoczeni wysokością należnych im świadczeń 💪

Sprawy przyjmują wyjątkowo ciekawy obrót, gdy przedstawiamy plan działania, polegający na dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdę, ale także dochodzimy roszczeń z tytułu utraty wartości pojazdu w wyniku zdarzenia drogowego 💡

Często chodzi o znaczące kwoty, warto zatem nie zaniedbywać swych roszczeń, ale poznać swoją sytuację prawną i zweryfikować, jakiego rodzaju roszczeń możemy się domagać, oraz od kogo i w jakiej wysokości 😊
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci2 months ago
Alimenty na dorosłe dziecko - kiedy się należą?

Wielu sądzi, że alimenty na rzecz dziecka należą się do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia. Nic bardziej mylnego.

Jeżeli małoletnia córka lub syn po osiągnięciu pełnoletniości nie może samodzielnie się utrzymać, obowiązek alimentacyjny nie wygasa.

Przykładowo, jeżeli dziecko studiuje dziennie, zazwyczaj nie ma możliwości podjęcia stałej pracy- musi uczestniczyć w zajęciach, wykładach, poświęca czas nauce.
W takim wypadku może ewentualnie pracować dorywczo, a to nie umożliwia mu samodzielnego utrzymania.

Co innego, gdy dziecko studiuje zaocznie lub wieczorowo, jednak dużo zależy od tego, czy możliwość podjęcia pracy stałej faktycznie istnieje.

A co, gdy dziecko odziedziczy spadek? Czy to ma wpływ na alimenty? Jeżeli odziedziczy mieszkanie i otrzymuje czynsz za jego najem, który wystarcza mu na samodzielne życie, alimenty co do zasady się mu nie należą.

Oczywiście, gdy dziecko jest niepełnosprawne, chore, obowiązek alimentacyjny trwa nadal. Takie dziecko nie może bowiem podjąć pracy.

Czy zarobki rodzica mają wpływ na alimenty? Tak. Jeżeli rodzic zobowiązany do alimentów ma bardzo niskie zarobki, które ledwo wystarczają mu na utrzymanie, zazwyczaj nie musi płacić alimentów. To dotyczy jednak tylko dzieci dorosłych.

#adwokatrozwód #adwokatszamotuły
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci2 months ago
Dzisiejszy wpis kierujemy głównie do przedsiębiorców i osób zarządzających spółkami prawa handlowego 👀

Obecna rzeczywistość stanowi nie lada wyzwanie dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Przestrzeń prawna wypełniona jest niemal po brzegi obowiązkami nakładanymi na przedsiębiorców. Prawa konsumenta z kolei, coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Z jednej strony jest to pozytywny trend, bowiem szacunek dla podmiotów ,,nieprofesjonalnych” powinien być niezaprzeczalny, z drugiej jednak strony, warto wiedzieć o obowiązkach i zagrożeniach wynikających z działalności biznesowej.

Po pierwsze - przedsiębiorcy z coraz większym trudem są w stanie poradzić sobie samodzielnie w obliczu wyzwań stawianych im przez ustawodawcę. Aby spełnić wszelkie wymogi i nie narazić się na późniejsze ujemne konsekwencje swych działań, w tym również na negatywne skutki zawieranych umów, zasadne jest bieżące korzystanie z usług realizowanych w ramach obsługi prawnej, co często prowadzi - wbrew pozorom – do znacznych oszczędności, unikania niebezpieczeństw i stanowi element siły napędowej przedsiębiorstwa.

Po drugie, członkowie organów spółek będących osobami prawnymi mogą zostać pociągnięci do osobistej odpowiedzialności za zobowiązania samej spółki. Nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, że forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie gwarantuje władzom tychże spółek bezpieczeństwa. Przepisy Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności art. 299 § 1 tegoż Kodeksu, przewiduje subsydiarną odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki. Konstrukcja ta znajduje także zastosowanie do spółek komandytowych w których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podsumowując ten wpis, choć dla niektórych może wydać się zbyt skomplikowany, warto pomyśleć o bieżącym wsparciu kancelarii adwokackiej, aby zapewnić sobie spokój i komfort prowadzenia biznesu na przyszłość. Warto mieć kogoś, kto czuwa 💪🙂