Skip to content

adwokat Jacek Wrocławski: +48 602 647 464       adwokat Jan Wrocławski: +48 608 603 363      adwokat Zofia Wrocławska-Dąbrowska: +48 696 749 670

Social Media

Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Komu kierowca musi ustąpić pierwszeństwa na pasach❓

Wiemy, że kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Wielu z nas zastanawia się jednak, jak się zachować w przypadku osób poruszających się na e-hulajnogach, tradycyjnych hulajnogach, rolkach, czy deskorolkach.

Do niedawna przepisy ruchu drogowego nie regulowały tej kwestii. Obecnie ustawodawca zdecydował, że kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa tylko pieszemu- co oznacza, że osoby poruszające się na innych urządzeniach wjeżdżają na przejście dla pieszych na własne ryzyko, podobnie, jak rowerzyści.

Co, gdy dojdzie do wypadku? Wszystko zależeć będzie od okoliczności sprawy, kierowca, który nie zauważy wjeżdżającego na pasy na przykład deskorolkarza będzie mógł jednak słusznie „bronić się”, że nie ma obowiązku ustępować mu pierwszeństwa.

Użytkownicy urządzeń wspomagających ruch – czyli m.in. rolkarze, deskorolkarze, czy osoby poruszające się na tradycyjnych hulajnogach powinni jechać po po chodniku, drodze dla pieszych lub drodze dla rowerów. Przy przekraczaniu jezdni osoby poruszające się na takim sprzęcie są obowiązane zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejazdu dla rowerów albo przejścia dla pieszych.

Co z e-hulajnogami? Każdy, poruszający się hulajnogą elektryczną ma obowiązek z niej zejść przed przejściem dla pieszych i przeprowadzić ją przez pasy. Jeśli jednak taka osoba korzysta z przejazdu dla rowerów, wówczas może po nim przejechać.

W praktyce wielu kierowców, w obawie przed wypadkiem, ustępuje pierwszeństwa tym, którzy poruszają się na hulajnogach elektrycznych i urządzeniach wspomagających ruch. Warto jednak mieć świadomość, że takie osoby nie mają tożsamych uprawnień w ruchu drogowym, co piesi.
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Co zrobić, gdy mimo uzyskania korzystnego wyroku, pozwana spółka (najczęściej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) nie zwraca pieniędzy, a egzekucja prowadzona przeciwko niej okazuje się bezskuteczna❓

➡Klienci zwracają się do nas z takim problemem coraz częściej.

✅Rozwiązaniem jest wytoczenie powództwa przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisu art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Trzeba jednak mieć świadomość, że tego typu sprawy nie należą do najłatwiejszych. Przepis art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych zawiera bowiem wiele przesłanek, które pozwalają członkom zarządu uwolnić się od odpowiedzialności.

✅Tym bardziej cieszy zatem niedawny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, który oddalił apelacje wniesione przez pozwanych, uznając, że powinni oni zapłacić spółce, reprezentowanej przez kancelarię, ponad 45 tysięcy złotych, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami procesu. Tym samym Sąd Okręgowy uznał za prawidłowy wyrok Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu.
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Eksmisja lokatorów ponownie możliwa🔝🆕

✅Właściciele odzyskali uprawnienie do domagania się eksmisji nieuczciwych lokatorów z nieruchomości, które utracili na okres aż dwóch lat pandemii. Licytacja nieruchomości, a w konsekwencji jej sprzedaż w ramach prowadzonego przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego, stała się także ponownie możliwa.

✅Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie. Wielu właścicieli lokali z powodu obowiązującego zakazu eksmisji było bezradnych w walce z odmawiającymi zapłaty czynszu, czy wyrządzającymi szkody najemcami. Zakaz eksmisji, oprócz tego, że stanowił ograniczenie prawa własności, niewątpliwie wpłynął także na zmniejszenie ofert najmu na rynku nieruchomości. Należy się spodziewać, że przywrócenie uprawnień wierzycielom spowoduje lawinowy wzrost postępowań sądowych o eksmisję, jak również „odblokuje” postępowania, które ze względu na zakaz eksmisji i licytacji nieruchomości, nie mogły otrzymać dalszego biegu.
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
➡️Sprawy przeciwko bankom to nie tylko te frankowe.

Jakiś czas temu zakończyło się kolejne postępowanie przeciwko jednemu z wiodących banków w Polsce, w którym kancelaria uzyskała pozytywne dla Klienta rozstrzygnięcie. 💪

🕵️‍♀️Sprawa dotyczyła tzw. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci – kwoty, którą bank, zgodnie z życzeniem osoby wpłacającej środki pieniężne, miał przekazać wskazanej osobie po śmierci osoby wpłacającej. Bank, przyjmując dyspozycję na wypadek śmierci, dokonał jednak licznych naruszeń prawa, na skutek których osoba bliska nie mogła otrzymać pieniędzy w należnej jej wysokości.

Dzięki skomplikowanemu postępowaniu dowodowemu prowadzonemu przez kancelarię udało się odzyskać należne Klientom pieniądze.🦸‍♂️
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Pomówienie w Internecie – jak z nim walczyć❓🕵💻

➡️Po pierwsze, zbieraj dowody. Wydruki bądź print screeny szkalujących Cię wiadomości są podstawą prowadzonego postępowania w sądzie. 🖨

➡️Po drugie, wystąp przeciwko pomawiającemu na drogę karną. W tym celu powinieneś/ powinnaś złożyć prywatny akt oskarżenia w sądzie. 👨‍⚖️
Pamiętaj, że akt oskarżenia musi nie tylko odpowiadać wymogom formalnym, ale zostać właściwie sporządzony pod względem merytorycznym. Bardzo ważna jest także właściwa argumentacja Twojego stanowiska na rozprawie. Warto zatem przy prowadzeniu sprawy skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii.

➡️Po trzecie, rozważ skierowanie sprawy na drogę cywilną. Odpowiednio skonstruowany pozew o naruszenie dóbr osobistych oraz należyte dochodzenie przysługujących Ci praw w sądzie zwiększy szanse między innymi na uzyskanie należnego zadośćuczynienia pieniężnego. 💲

❗️Co ważne, wyrok zapadły w sprawie karnej wiąże sąd cywilny. Oznacza to, że sąd cywilny jest związany zarówno ustaleniami faktycznymi, jak i oceną prawną sądu karnego. Sąd cywilny nie może zatem przyjąć, że do popełnienia przestępstwa nie doszło, jeśli tak właśnie orzekł sąd karny. Jest to niewątpliwe ułatwienia dla osoby znieważonej w dochodzeniu swoich praw.