Skip to content

adwokat Jacek Wrocławski: +48 602 647 464       adwokat Jan Wrocławski: +48 608 603 363      adwokat Zofia Wrocławska-Dąbrowska: +48 696 749 670

Social Media

Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Eksmisja lokatorów ponownie możliwa🔝🆕

✅Właściciele odzyskali uprawnienie do domagania się eksmisji nieuczciwych lokatorów z nieruchomości, które utracili na okres aż dwóch lat pandemii. Licytacja nieruchomości, a w konsekwencji jej sprzedaż w ramach prowadzonego przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego, stała się także ponownie możliwa.

✅Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie. Wielu właścicieli lokali z powodu obowiązującego zakazu eksmisji było bezradnych w walce z odmawiającymi zapłaty czynszu, czy wyrządzającymi szkody najemcami. Zakaz eksmisji, oprócz tego, że stanowił ograniczenie prawa własności, niewątpliwie wpłynął także na zmniejszenie ofert najmu na rynku nieruchomości. Należy się spodziewać, że przywrócenie uprawnień wierzycielom spowoduje lawinowy wzrost postępowań sądowych o eksmisję, jak również „odblokuje” postępowania, które ze względu na zakaz eksmisji i licytacji nieruchomości, nie mogły otrzymać dalszego biegu.
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
➡️Sprawy przeciwko bankom to nie tylko te frankowe.

Jakiś czas temu zakończyło się kolejne postępowanie przeciwko jednemu z wiodących banków w Polsce, w którym kancelaria uzyskała pozytywne dla Klienta rozstrzygnięcie. 💪

🕵️‍♀️Sprawa dotyczyła tzw. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci – kwoty, którą bank, zgodnie z życzeniem osoby wpłacającej środki pieniężne, miał przekazać wskazanej osobie po śmierci osoby wpłacającej. Bank, przyjmując dyspozycję na wypadek śmierci, dokonał jednak licznych naruszeń prawa, na skutek których osoba bliska nie mogła otrzymać pieniędzy w należnej jej wysokości.

Dzięki skomplikowanemu postępowaniu dowodowemu prowadzonemu przez kancelarię udało się odzyskać należne Klientom pieniądze.🦸‍♂️
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Pomówienie w Internecie – jak z nim walczyć❓🕵💻

➡️Po pierwsze, zbieraj dowody. Wydruki bądź print screeny szkalujących Cię wiadomości są podstawą prowadzonego postępowania w sądzie. 🖨

➡️Po drugie, wystąp przeciwko pomawiającemu na drogę karną. W tym celu powinieneś/ powinnaś złożyć prywatny akt oskarżenia w sądzie. 👨‍⚖️
Pamiętaj, że akt oskarżenia musi nie tylko odpowiadać wymogom formalnym, ale zostać właściwie sporządzony pod względem merytorycznym. Bardzo ważna jest także właściwa argumentacja Twojego stanowiska na rozprawie. Warto zatem przy prowadzeniu sprawy skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii.

➡️Po trzecie, rozważ skierowanie sprawy na drogę cywilną. Odpowiednio skonstruowany pozew o naruszenie dóbr osobistych oraz należyte dochodzenie przysługujących Ci praw w sądzie zwiększy szanse między innymi na uzyskanie należnego zadośćuczynienia pieniężnego. 💲

❗️Co ważne, wyrok zapadły w sprawie karnej wiąże sąd cywilny. Oznacza to, że sąd cywilny jest związany zarówno ustaleniami faktycznymi, jak i oceną prawną sądu karnego. Sąd cywilny nie może zatem przyjąć, że do popełnienia przestępstwa nie doszło, jeśli tak właśnie orzekł sąd karny. Jest to niewątpliwe ułatwienia dla osoby znieważonej w dochodzeniu swoich praw.
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Więcej urlopu dla wychowujących dzieci🔝👨‍👩‍👦☀️

Szykują się zmiany w prawie pracy. Najważniejsze z nich dotyczyć będą zwiększenia dni urlopu dla pracowników wychowujących dzieci.

Co ma się zmienić❓

✅Po pierwsze, pracownik- ojciec wychowujący dziecko – ma mieć prawo do urlopu ojcowskiego nie w wymiarze 2 tygodni, jak obecnie, a 6 tygodni.

✅Po drugie, pracownicy wychowujący dziecko do 14 roku życia mają uzyskać prawo do zwolnienia od pracy do 5 dni w roku kalendarzowym. Aktualnie pracownicy mają prawo do takiego zwolnienia w wymiarze 2 dni w roku.

✅Po trzecie, każdy pracownik ma mieć prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej, w tzw. pilnych sprawach rodzinnych, spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Szczegółowe przepisy dotyczące między innymi sposobu usprawiedliwiania nieobecności pracownika w pracy w takich sytuacjach oraz zakres zwolnień od pracy regulować będzie rozporządzenie.

✅Po czwarte, rodzic dziecka do 6 roku życia będzie mógł wnioskować o wykonywanie pracy w tzw. indywidualnym rozkładzie czasu pracy, przerywanym systemie czasu pracy, bądź ruchomym czasie pracy, a pracodawca zasadniczo powinien się do takiego wniosku przychylić. Ma to być ułatwienie dla rodziców w zapewnieniu opieki nad dziećmi, których nie będzie obowiązywał „sztywny” , jak do tej pory, rozkład czasu pracy.

Szczegółowy kształt przepisów, ani termin ich wejścia w życie nie jest jeszcze znany. Wiadomo jedynie, że Polska ma czas na implementację dyrektywy, nakazującej wprowadzenie powyższych zmian, do dnia 2 sierpnia 2022 roku.
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Udostępnianie mieszkań uchodźcom z Ukrainy ma być bezpieczniejsze.

➡Dwa dni temu rząd opublikował projekt tzw. specustawy, wprowadzający ułatwienia dla obywateli Ukrainy oraz osób, które udzielają im pomocy. Jakie korzyści z tej ustawy odniosą osoby, które przyjmą pod swój dach uchodźców z Ukrainy❓

1️⃣Przede wszystkim przepis. art. 68 projektu zakłada, że do umów użyczenia mieszkania obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, nie będzie miała zastosowania ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepis art. 15 zzu ust. 1 tzw. ustawy covidowej. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, do takich umów użyczenia nie będzie trzeba stosować m.in. zasad wypowiedzenia przewidzianych we wspomnianej ustawie, które umożliwiają zakończenie umowy tylko w ściśle określonych przypadkach. Po drugie, do takich umów nie będzie miał zastosowania zakaz eksmisji, wprowadzony tzw. ustawą covidową.

2️⃣Ułatwienie ma być wprowadzone także dla umów najmu okazjonalnego. Uchodźcy z Ukrainy nie będą musieli wskazać alternatywnego lokalu, do którego się przeprowadzą, ani też załączać oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w takim lokalu.

👉Oczywiście przepisy nie chronią właścicieli lokali przed ewentualnymi procesami sądowymi związanymi z brakiem uiszczania opłat przez uchodźców za lokal, ani też przed odmową wyprowadzenia się przez nich z mieszkań. W ustawie przewidziano co prawda możliwość przyznania osobie, zapewniającej wyżywienie i zakwaterowanie uchodźcom specjalnego świadczenia pieniężnego na podstawie umowy zawartej z gminą na maksymalnie 60 dni, wysokość tego świadczenia nie została jednak dotychczas określona.

Ustawa dzisiaj została przekazana przez Senat z poprawkami do komisji, najprawdopodobniej główne założenia projektu nie ulegną jednak zmianie.
Jej wejście w życie przewidziano na dzień ogłoszenia, jednak przepisy mają być stosowane wstecz, bo już od dnia 24 lutego 2022 roku.
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją na Ukrainie, Kancelaria będzie udzielać bezpłatnej pomocy prawnej wszystkim osobom, które w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie pomocy takiej potrzebują.

Pomoc będzie udzielana telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej www.wroclawski-adwokaci.pl lub w formie porad prawnych on-line.